Just another WordPress.com site

Archive for Ιουνίου, 2012

Ραντεβού !

.

Το πτερόεν σας εύχεται ένα όμορφο καλοκαίρι.

Ραντεβού το Σεπτέμβρη !

.

.

.

.

.


Νικηφόρος Βρεττάκος : Εἶπα καὶ ἔγραψα, «Ἀγαπῶ»

.

.

Ὁ Ἀγρὸς τῶν λέξεων

Ὅπως ἡ μέλισσα γύρω ἀπὸ ἕνα ἄγριο
λουλούδι, ὅμοια κ’ ἐγώ. Τριγυρίζω
διαρκῶς γύρω ἀπ’ τὴ λέξη.

Εὐχαριστῶ τὶς μακριὲς σειρὲς
τῶν προγόνων, ποὺ δούλεψαν τὴ φωνή,
τὴν τεμαχίσαν σὲ κρίκους, τὴν κάμαν
νοήματα, τὴ σφυρηλάτησαν ὅπως
τὸ χρυσάφι οἱ μεταλλουργοὶ κ’ ἔγινε
Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια
κι ἄλλα κοσμήματα.

Μὲ τὸ νῆμα
τῶν λέξεων, αὐτὸν τὸ χρυσὸ
τοῦ χρυσοῦ, ποὺ βγαίνει ἀπ’ τὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς μου, συνδέομαι, συμμετέχω
στὸν κόσμο.
Σκεφτεῖτε:
Εἶπα καὶ ἔγραψα, «Ἀγαπῶ».

 

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Β ρ ε τ τ ά κ ο ς

 

Πηγή : http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/vrettakos_agros.html


Dante Alighieri : Πικρό ψωμί

.

.

Από τη «Θεία Κωμωδία»

.

θε να σου αποδείξω

τι πικρό είναι το ξένο το ψωμί

κι’ ακόμα

πώς σακατεύεται βαρειά

το γόνα

ν’ ανεβοκατεβαίνη ξένες σκάλες

.

D a n t e   A l i g h i e r i

Μτφρ. Ν ί κ ο ς  Ε γ γ ο ν ό π ο υ λ ο ς

 

Νίκου Εγγονόπουλου, Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, Αθήνα, Ίκαρος 1978, σελ. 212.

.


Bertolt Brecht : Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον


.

George Grosz : Pillars of Society

.

.

.

Ο φασισμός
 

Ο φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλλον
Καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει
Τι κρύβει μεσ’ τα δόντια του το ξέρω
Καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
Και χάνονται βαθιά στα περασμένα
Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν
Μα όχι και το μίσος του για μένα.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!

Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος
Που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι!
Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω
Και την περίσσεια νιότη μας την ξέρει.

Μα πάλι θε ν’ απλώσει σαν χολέρα
Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου
και δίπλα σου [θα]  φτάσει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου.

B e r t o l t   B r e c h t

.

Τη θαυμάσια  μετάφραση τη βρήκαμε στο ιστολόγιο:

http://www.alfavita.gr/poiisi/brect15.php

.


Νίκος Γρηγοριάδης : Δὲν εἶναι ποὺ…

Salvador Dali : The Meditative Rose

.

Τὸ  μυστικὸ ἄνθος

.

Δὲν εἶναι ποὺ δὲν ἔχεις τί νὰ πεῖς / μᾶλλον / κάποιο μυστικὸ ἄνθος / ἄρχισε νὰ ὡριμάζει / στὴ σιωπή σου.

.

 Ν ί κ ο ς   Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ς

.

Ἀπὸ Σπύρου Κοκκίνη, νθολογία Νεοελληνικς Ποίησης, 6η ἔκδ,
Ἔκδ. Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε., Ἀθῆναι 2000.

Πηγή : http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/grigoriadis_anthos.html

.


Ἀναστάσης Βιστωνίτης : Τὸ ποίημα δὲν εἶναι …

.

{Χωρίς τίτλο}

Τὸ ποίημα δὲν εἶναι σὰν τὰ φύλλα
ποὺ ὁ ἄνεμος σέρνει στοὺς δρόμους.
Δὲν εἶναι ἡ ἀκίνητη θάλασσα,
τὸ ἀραγμένο καράβι.
Δὲν εἶναι ὁ γαλάζιος οὐρανὸς
καὶ ἡ καθαρὴ ἀτμόσφαιρα.

Τὸ ποίημα εἶναι ἕνα καρφὶ
στὴν καρδιὰ τοῦ κόσμου.
Ἕνα φωτεινὸ μαχαῖρι
μπηγμένο κάθετα στὶς πόλεις.
Τὸ ποίημα εἶναι σπαραγμός.
Κομμάτι γυαλιστερὸ μέταλλο,
πάγος, σκοτεινὴ πληγή,
τὸ ποίημα εἶναι σκληρό,
–πολυεδρικὸ διαμάντι.
Συμπαγές– λαξευμένο μάρμαρο.
Ὁρμητικό– Ἀσιατικὸς ποταμός.
Τὸ ποίημα δὲν εἶναι φωνή,
πέρασμα πουλιοῦ.
Εἶναι πυροβολισμὸς
στὸν ὁρίζοντα καὶ τὴν ἱστορία.
Τὸ ποίημα δὲν εἶναι ἄνθος ποὺ μαραίνεται.
Εἶναι βαλσαμωμένος πόνος.

Ἀ ν α σ τ ά σ η ς  Β ι σ τ ω ν ί τ η ς  

.

Πηγή : http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/vistonitis_noname.html


Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου : … a dwelling of husband and wife …

.

.

Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου

.

.

.

Marital foetus

.

All things considered,

I saw it coming,

temperature’d risen

I felt such famine.

 

I watched you passing,

eyes filled with chores,

and hated fasting,

craved for your shores.

 

My being, swollen,

dreamed of embraces,

your love, delivered,

in secret places.

 

Humour my cravings

my love deliver,

out of your savings

in lust and fever.

 

.

A matchbox in the rain

.

Unprotected piece of a house

exposed to fierce drops of water

prone to melt away in mud

like a music box in a matchbox,

unbelievable and unnecessary

and yet there,

a dwelling of husband and wife

to nest and breed

their young

willing to go away

and build their own music matchboxes,

stronger and safer

yet still

exposed to the ruthless transparency

of falling water.

 

(Pyrgos, Greece,28/12/2005)

 Α ρ χ ο ν ο ύ λ α   Α λ ε ξ α ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ

.